Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Wizyta delegacji z Litwy

1 kwietnia Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej odwiedeziła 48 osobowa delegacja władz oświatowych, przedstawicieli wyższych uczelni i szkół z Litwy. Goście spotkali  się tutaj  z  władzami oświatowymi Poznania i przedstawicielami Rady Miasta oraz zwiedzili nasze pracownie i laboratoria. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z wizyty: http://pceuip.pl/scripts/artykuly/index.php?id_art=226

  2014-04-03

Drzwi otwarte w PCEUiP

Zapraszamy do obejrzenia nowoczesnych pracowni i laboratoriów PCEUiP podczas DRZWI OTWARTYCH  22 marca, 12 kwietnia i 10 maja w godz. 10:00-14:00.

  2014-03-14

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

Od 1 września 2014 roku w Poznańkim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1. W reaktywowanej ZSZ nr 1, która zlikwidowana została w 2007 roku, a obecnie znów powołana do życia, kształcić będziemy w zawodach:

  • mechanik - monter maszyn i urządzeń
  • operator obrabiarek skrawających
  • mechanik precyzyjny
  • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

  2014-03-09

Mówią o nas

Zapraszamy do obejrzenia materiału dotyczącego kształcenia zawodowego, w którym prezentowane jest Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej: http://wtkplay.pl/video-id-9556-nauka_w_zawodowkach_wraca_do_lask

 

  2014-02-24

1 ... 2 3 4 5 ... 15
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI