Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Seminarium dla doradców zawodowych

Dnia 19 listopada 2009 r. w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej - siedzibie Ośrodka Informacji Oświatowej, odbyło się Seminarium „Uczeń na rynku pracy", dla doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości i pedagogów szkolnych ze szkół ponadgimnazjalnych.
Zaproszonych gości powitała oraz rozpoczęła seminarium Beata Zięba - koordynator projektu.

  2009-11-19

Europejskie Dni Pracy

Dnia 27 października 2009 r. PCEUiP uczestniczyło w Europejskich Dniach Pracy zorganizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Celem Europejskich Dni Pracy była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym osób, które wróciły z zagranicy. Osoby poszukujące zatrudnienia miały szansę zapoznania się z ofertami pracy oraz warunkami życia i pracy za granicą, ofertami szkoleniowymi a także innymi ważnymi informacjami na temat mobilności w krajach Unii Europejskiej i EOG.

  2009-10-27

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, który zastąpił tradycyjny Dzień Nauczyciela, obchodzony jest co roku 14 października w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (1773).
Dyrektor PCEUiP Pani Lucyna Białk-Cieślak w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na rolę edukacji i wychowania przyszłych pokoleń, które świadczyć będą o sile i wartości narodu. Podziękowała wszystkim nauczycielom za trudną pracę wychowawczą i pedagogiczną oraz życzyła gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szkoły wielu sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy i pomyślności w życiu osobistym.

  2009-10-14

1 ... 11 12 13 14 15
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI