Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce

W sobotę 17 listopada 2012 r. każdy Poznaniak mógł odwiedzić Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej by zapoznać się z ofertą kształcenia w zawodach zawiązanych z branżą elektryczną, elektroniczną, mechaniczną, mechatroniczną i OZE oraz skorzystać z niepowtarzalnej okazji zwiedzenia nowoczesnych pracowni i laboratoriów. Można było zobaczyć najlepszą w Wielkopolsce spawalnie, laboratorium sterowników PLC, laboratorium CNC, pracownie pneumatyki i hydrauliki, pracownie układów sterowania i regulacji z linią produkcyjną oraz laboratorium OZE. Ponadto tego dnia w PCEUiP można było spotkać się z przedstawicielami firm (Polychem System, Imperial Tabacco Group), instytucji (WAZE) oraz szkół wyższych (WSKiZ, WSEIiI) kształcących w praktycznych zawodach, którzy czekali na każde pytanie by opowiedzieć o potrzebach rynku pracy i możliwościach rozwoju kariery w branżach technicznych. Dla uczestników był przygotowany również punk doradztwa zawodowego oraz konkurs, w którym główną nagrodą był bezpłatny udział w kursie CNC.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego dnia i odwiedzającym PCEUiP. Jesteśmy pewni, że każdy przekonał się, iż oferta kursów i szkoleń zawodowych pozwala uzyskać świetne kwalifikacje zawodowe!

 
2012-11-19

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI