Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Laboratoria mechatroniczne i OZE otwarte!

Z radością informujemy, że w dniu 26 listopada 2012 r. w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnych laboratoriów mechatronicznych oraz OZE pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania. Inwestycja ta jest wymiernym rezultatem kooperacji sieciowej pod nazwą Poznański Klaster Edukacyjny. Tego dnia zostały zaprezentowane również laboratoria związane ze źródłami geotermalnymi, fotowoltaicznymi i wiatrowymi oraz modułowe programy kształcenia dla zawodów: technik mechatronik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uroczystości towarzyszyło objęcie patronatem laboratorium Obrabiarek CNC przez firmę Siemens oraz klas technikum przez firmę Polychem System, Politechnikę Poznańską, Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania oraz Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią.

Ponadto w dniu 26 i 27 listopada 2012 r. odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. Dzisiaj w szkole – jutro w pracy. Zastosowanie najnowszych technologii branżowych w edukacji i na rynku pracy, gdzie swoje wystąpienia mieli przedstawiciele takich firm jak Siemens, TOCK- AUTOMATYKA, Solaris Bus&Coach, Volkswagen Poznań, Viessmann, a także przedstawiciele WAZE, Politechniki Poznańskiej i WSKiZ (program konferencji).

W otwarciu uczestniczyli znakomici goście: przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania z Prezydentem Miasta na czele, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, członkowie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego, Dyrektorzy Centrów Kształcenia Praktycznego z całej Polski, Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy, Dyrektorzy Szkół Zawodowych, czy lokalne media. Jesteśmy dumni, że tak wielu wspaniałych gości było z nami tego dnia!

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji, w której m. in. można zobaczyć zdjęcia naszych laboratoriów oraz galerii zdjęć z uroczystości! 

Zapraszamy do obejrzenia relacji:

http://glos.tv/nowoczesne-laboratoria-dla-mechatronikow,artykul.html?material_id=50b386f19a22dd035a000000
2012-11-27

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI