Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”

Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" jest jedyną w Polsce jednostką badawczo-rozwojową kompleksowo realizującą prace związane z projektowaniem, konstruowaniem oraz badaniami pojazdów szynowych. Istnieje na rynku od 1945 roku. Większość pojazdów szynowych, eksploatowanych na polskich torach, jest dziełem specjalistów Instytutu, zarówno w zakresie konstrukcji jak i badań. W Instytucie zatrudnionych jest 24 pracowników naukowych w tym 6 profesorów.

Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą pomiarową, stałą automatyzacją i komputeryzacją procesów pomiarowych, bogatym wyposażeniem badawczym popartym kwalifikacjami doświadczonej kadry, które umożliwiają prowadzenie badań zgodnie z wymaganiami organizacji międzynarodowych. Dbając o wysoki poziom merytoryczny prac IPS "TABOR" współpracuje z wieloma uczelniami i innymi jednostkami naukowymi, badawczo - rozwojowymi oraz utrzymuje stałe kontakty z producentami taboru szynowego w kraju i za granicą.

Kontakt:

Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR"
ul. Warszawska 181
61-055 Poznań

tel.: 61 653 40 01
faks: 61 653 40 02
e-mail: sekretariat@tabor.com.pl
2011-05-19

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI