Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
C&K System Sp. z o.o.

C&K SYSTEM Sp. z o.o. należy do grupy uznanych firm w branżach chłodnictwa i klimatyzacji - wentylacji.

Działalność Spółki obejmuje:

  • chłodnictwo przemysłowe - projektowanie i wykonanie instalacji freonowych i amoniakalnych, budynków dla przemysłu spożywczego i przetwórczego, chłodni, mroźni, przechowalni, dojrzewalni,
  • chłodnictwo komercyjne – projektowanie i aranżacja układu ciągów chłodniczych, dostawa, montaż oraz serwis systemów mebli chłodniczych dla placówek handlowych,
  • instalacje chłodnicze – sprzedaż i montaż urządzeń chłodniczych,
  • klimatyzację – projekt instalacji, sprzedaż, montaż oraz serwis urządzeń.

Kontakt:

C&K System Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań

tel.: 61 867 73 05
faks: 61 610 05 25
e-mail: poznan@ck-system.pl
2011-05-19

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI