Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej jest państwową placówką dla młodzieży i dorosłych, w której można zdobyć wykształcenie zawodowe ekonomiczne, informatyczne, mechaniczne, mechatroniczne. Centrum dysponuje nowoczesną bazą techniczno-dydaktyczną – posiada pracownie komputerowe, firmę symulacyjną, bibliotekę multimedialną, zapewnia najlepszych wykładowców i wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć. Oferta edukacyjna PCEUiP umożliwia kontynuowanie nauki i uzupełnienie wykształcenia, a także zdobycie kompetencji zawodowych, dających przepustkę do sprawnego poruszania się na rynku pracy.

Kontakt:

Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej
ul. Jawornicka 1
60-161 Poznań

tel.: 61 660 66 06
faks: 61 660 66 01
e-mail: sekretariat@pceuip.pl

Zapraszamy do odwiedzenia strony PCEUiP:  www.pceuip.pl

Koniecznie zobacz nasze laboratoria i pracownie dzięki wirtualnej wycieczce: http://www.pceuip.pl/wycieczka/index.html 
2011-05-03

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI