Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Rezultaty projektu

Rezultatem podjętych w ramach projektu działań będzie przede wszystkim opracowanie modułowych programów nauczania w dziedzinie mechatroniki i odnawialnych źródeł energii oraz wyposażenie pracowni umożliwiających wdrożenie modułowych programów w praktycznym kształceniu:

  • pracowni odnawialnych źródeł energii: zakup elektrowni wiatrowej, elektrowni słoneczno-wiatrowej, zestawu hybrydowego, elektrowni słonecznej, pompy ciepła, baterii fotoelektrycznej, baterii akumulatorów, stacji do napełniania czynnikiem chłodniczym, oprawy manometrów, zestawu narzędzi do montażu instalacji pompy ciepła, skrzynki do pomiarów elektrycznych, kamery termowizyjnej, giętarki do rur, stacji do lutowania lutem twardym, sterowników specjalnych, termometrów elektronicznych, osprzętu, innych aparatów oraz przyrządów uniwersalnych (komputer + program do nadzorowania i serwisowania i pracy urządzeń.);
  • dwóch pracowni mechatronicznych: pracownia pneumatyki i hydrauliki z 6 stanowiskami oraz pracowni urządzeń mechatronicznych. W Pracowni pneumatyki i hydrauliki zakłada się wyposażenie stanowiska pneumatyki i elektro-pneumatyki (3 stanowiska) oraz stanowiska hydrauliki i elektro-hydrauliki (3 stanowiska). Wyposażenie pracowni umożliwi realizację zajęć z zakresu budowy, działania i projektowania układów wykonawczych oraz diagnostyki i utrzymania ruchu. Nabyte umiejętności są niezbędne dla utrzymania ciągłości produkcji jak również szybkiego reagowania w przypadków stanów awaryjnych. W pracowniach mechatronicznych przewiduje się wyposażenie 12 stanowisk dydaktycznych oraz 1 stanowiska nauczycielskiego sterowania PLC S7 300 oraz program dwunastostanowiskowy, 1 stanowisko dydaktyczne sterowania procesami ciągłymi oraz stację montażu z robotem (4 kpl). Wyposażenie pracowni w sterowniki umożliwi realizację zajęć z zakresu budowy, działania i projektowania układów sterowania PLC, modyfikowania programów oraz diagnostyki błędów. Stanowiska dydaktyczne sterowania procesami ciągłymi umożliwią realizację programu nauczania i szkoleń w zakresie uruchamiania i obsługi mechatronicznych urządzeń w systemach pracy ciągłej, tj. procesów typowych w przemyśle chemicznym, przetwórczym, ochrony środowiska i energetyce.

Opracowane programy modułowe wraz z wyposażonymi pracowniami pozwolą stworzyć bardzo nowoczesną ofertę kształcenia dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstw w zawodach, które należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.
2011-05-03

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI