Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP

W dniu dzisiejszym w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej będzie gościł Pan Valentin Vogt – Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców. Wizyta jest wstępem do panelu dyskusyjnego organizowanego w ramach polsko-szwajcarskiego Forum Gospodarczego. Tematyka panelu dotyczy dualnego kształcenia jako instrumentu poprawy szans zawodowych młodych pracowników na rynku pracy, z wykorzystaniem doświadczeń firm i instytucji szwajcarskich oraz polskich.

W panelu będą uczestniczyć Pan Prof. Stefan Wolter z Uniwersytetu Berneńskiego, Pan Valentin Vogt – Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców, Pani Iwona Krawczyk – Prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze oraz na zaproszenie Podsekretarz Stanu Pani Ilony Antoniszyn – Klik Dyrektor PCEUiP – Pani Lucyna Białk-Cieślak.

Konferencja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2014r. w Centrum Kongresowym na Stadionie Narodowym. Serdecznie zapraszamy do udziału w niej przedstawicieli szkolnictwa zawodowego, urzędów pracy, środowisk edukacyjnych i przedsiębiorców zainteresowanych tą formą kształcenia zawodowego.  
2013-12-19

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI