Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Podpisanie porozumień o współpracy

W dniu 28 listopada odbędzie się w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej podpisanie uroczystych porozumień dotyczących współpracy zawodowej pomiędzy Poznańskim Centrum  i dziesięcioma szkołami zawodowymi z: Obornik Wielkopolskich, Objezierza, Rogoźna, Szamotuł, Nowego Tomyśla, Wolsztyna, Powodowa, Grodziska Wielkopolskiego, Międzychodu i Wronek.

Inicjatywa zawarcia porozumienia o współpracy była sygnowana przez Pana Ryszarda Grobelnego Prezydenta Miasta Poznania.

Współpraca będzie dotyczyła:

  1. Realizacji projektów współfinansowanych przez UE ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji pracowników, uczniów.
  2. Udostępnienie ośrodka egzaminacyjnego w PCEUiP dla przeprowadzenia egzaminu zawodowego dla uczniów.
  3. Realizacji usług szkoleniowych – praktycznej nauki zawodu dla klas Szkoły. 
  4. Wymiany wiedzy specjalistycznej tzw. „know how”.
  5. Wzajemnej promocji Partnerów.

W uroczystości wezmą udział: Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania, Jan Filip Libicki Senator RP oraz starostowie, burmistrzowie i dyrektorzy szkół – sygnatariusze porozumień.
2013-11-27

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI