Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Wizyta delegacji z Kaliningradu

Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w zeszłym tygodniu gościło w ramach wizyty studyjnej delegację z Obwodu Kaliningradzkiego wśród, której znaleźli się m. in. dyrektorzy  firmy „AVTOTOR” (www.avtotor.ru) - dużego rosyjskiego producenta samochodów, przedstawiciel Kaliningradzkiej Izby Handlowo-Przemysłowej, dyrektor Państwowej Instytucji Edukacyjnej Kształcenia Średniego Zawodowego Obwodu Kaliningradzkiego „Technikum Technologii Przemysłu” oraz nauczyciele i uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach z zakresu mechatroniki prowadzonych przez nauczycieli PCEUiP. Celem wizyty było nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń zawodowych.  

W ramach wizyty delegacji w poniedziałek 8 lipca odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Poznania, Konsulem Generalnym Rosji w Poznaniu oraz przedstawicielami Wydziału Oświaty Miasta Poznania. Podczas pobytu delegacji odbyły się również spotkania z przedstawicielami Fundacji Polsko-Niemieckie „Pojednanie” czy Polsko-Rosyjskim Centrum Dialogu
i Porozumienia oraz wizyta studyjna na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu oraz Instytucie  Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
.

 
2013-07-15

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI