Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.

Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej oraz Poznański Klaster Edukacyjny w dniu 26 kwietnia 2013r. organizują konferencję popularnonaukową „Dostosowanie oferty kształcenia  do potrzeb rynku pracy. Zastosowanie najnowszych technologii branżowych w edukacji  w zakresie mechatroniki oraz odnawialnych źródeł energii.”  

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Komisji Gospodarki Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Miasta Poznania.

Program konferencji porusza wiele istotnych zagadnień zarówno w obszarze edukacji, jak i gospodarki, które  wywołają ważną i potrzebną dyskusję dotyczącą kształcenia praktycznego oraz przyczynią się do lepszego dostosowania oferty kształcenia do wymagań rynku pracy. Wśród prelegentów znajdują się dyrektorzy i przedstawiciele m. in. firmy Siemens Sp. z o.o., Viessmann Sp. z o.o., Volkswagen Sp. z o.o., Wielkopolskiej Izby Handlowo-Przemysłowej,  Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu, Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu, Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

Pobierz: Program konferencji  (kliknij)

Patronaty honorowe:

                   

 

Patronat medialny:

        

Relacje z Konferencji można było zobaczyć w wydaniu Teleskopu w dniu 26 kwietnia o godz. 18:30.

http://www.tvp.pl/poznan/informacja-i-publicystyka/teleskop/wideo/26042013-godz1830/10894466
2013-04-15

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI