Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Przykład efektywnej współpracy

Współpraca firmy POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o. z Poznańskim Centrum  Edukacji Ustawicznej i Praktycznej  oraz aktywnie współdziałanie w Poznańskim Klastrze Edukacyjnym jest znakomitym przykładem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Firma POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o. objęła patronatem uczniów klasy Technikum Elektroniczno-Mechanicznego w zawodzie Technik Mechatronik, organizuje praktyki i staże dla uczniów PCEUiP, zapewnia uczniom  odzież ochronną podczas czteroletniego cyklu kształcenia oraz aktywnie brała udział w tworzeniu modułowego programu nauczania dla zawodu Technik Mechatronik. Wszystkie te działania przyczyniają się do lepszego dopasowania oferty kształcenia do potrzeb rynku.

 

 
2013-04-10

Zobacz również indeksy, linki, pliki i galerie dołączone do tego artykułu:
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI