Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Szkolenia OZE

Szkolenie: Montaż instalacji klimatyzacji oraz OZE 

 

Czas trwania szkolenia: 60 godzin

Cel szkolenia:

  • Zapoznanie z materiałami wykorzystywanymi przy montażu instalacji sanitarnych, sposobami łączenia poszczególnych elementów, jak również łączeniem ze sobą różnych materiałów w jedną instalację.
  • Uzyskanie umiejętności wykonywania instalacji z różnych materiałów.
  • Zapoznanie z budową i działaniem układów OZE.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Dział kursów i szkoleń

Poznańskie Centrum Edukacji  Ustawicznej i Praktycznej

 tel. (61) 66 06 619

e-mail:  szkolenia@pceuip.pl

 

Pobierz: program kursu oraz opisy laboratoriów.




2013-02-21

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZE



Spotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI