Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Szkolenia mechatroniczne

1. Kurs podstawowy M1 - Podstawy sterowania PLC S7

Czas trwania szkolenia: 40 godzin

Cele szkolenia:

Wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę obejmującą:

 • budowę, konfigurację oraz parametryzację sterowników PLC,
 • posługiwanie się narzędziami do obsługi sterowników S7:
 • podstawy programowania, uruchamianie programów,
 • funkcje testowe i diagnostyczne,
 • dokumentowanie i archiwizację projektów.

Uzyskana wiedza zostanie poparta szeregiem ćwiczeń praktycznych pozwalających na uruchamianie
i testowanie własnych prostych aplikacji oraz diagnozowanie i usuwanie błędów.

Pobierz: program kursu oraz opisy laboratoriów.

 

2. Kurs rozszerzony M2  - Możliwości programowe sterowników  PLC S7

Czas trwania szkolenia: 40 godzin

Cel szkolenia:

Wyposażenie słuchaczy w rozszerzoną wiedzę programowania sterowników PLC S7:

 • posługiwanie się narzędziami do obsługi sterowników S7:
 • programowanie i uruchamianie programów,
 • funkcje testowe i diagnostyczne,
 • PLC S7 w układzie sieci przemysłowej.

Uzyskana wiedza zostanie poparta szeregiem ćwiczeń praktycznych pozwalających na uruchamianie
i testowanie własnych aplikacji oraz diagnozowanie i usuwanie błędów

Pobierz: program kursu oraz opisy laboratoriów.

3. Pneumatyka i elektropneumatyka

Czas trwania szkolenia: 30 godzin 

Cel szkolenia:  

 • Zapoznanie słuchaczy z budową oraz działaniem pneumatycznych i elektropneumatycznych elementów wykonawczych i sterujących jak również zastosowanie układów programowalnych
  w układach elektropneumatycznych.
 • Uczestnik szkolenia uzyska umiejętności czytania schematów, znajomość symboli, układów sterowania oraz umiejętności budowy prostych układów sterowania pneumatycznego jak również będzie prawidłowo dokonywał doboru parametrów podzespołów wykonawczych.

Pobierz: program kursu oraz opisy laboratoriów.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:

Dział kursów i szkoleń

Poznańskie Centrum Edukacji  Ustawicznej i Praktycznej

 tel. (61) 66 06 619

e-mail:  szkolenia@pceuip.pl

 

 

 

Oferta szkoleń mechatronicznych:

 
2013-02-21

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI