Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Laboratoria

W ramach działalności Poznańskiego Klastra Edukacyjnego zakupiono potrzebne wyposażenie techniczne do stworzenia pracowni mechatronicznych w skład, których wchodzą laboratorium sterowników PLC oraz laboratorium pneumatyki i hydrauliki, a także pracowni OZE (laboratorium odnawialnych źródeł energii) (zobacz prezentację ze zdjęciami).

 

Laboratorium pneumatyki i hydrauliki, które należy do pracowni mechatronicznych  wyposażenie jest w 3 stanowiska pneumatyki i elektro-pneumatyki oraz 3 stanowiska hydrauliki i elektro-hydrauliki. W laboratorium znajdują się zestawy ćwiczeniowe: FESTO DIDACTIC, FESTO MPS – „linia produkcyjna” oraz FESTO PCS „regulacji procesów ciągłych”.

Wyposażenie laboratorium umożliwia realizację zajęć z zakresu budowy, działania
i projektowania układów wykonawczych oraz diagnostyki i utrzymania ruchu. Nabyte umiejętności są niezbędne dla utrzymania ciągłości produkcji, jak również szybkiego reagowania w przypadkach stanów awaryjnych.

Pracownia mechatroniczna to także laboratorium sterowników PLC  wyposażone w 12 stanowisk dydaktycznych, 1 stanowisko nauczycielskie sterowania PLC S7 300 oraz program dwunastostanowiskowy, 1 stanowisko dydaktyczne sterowania procesami ciągłymi oraz stację montażu z robotem (4 kpl). Warto zauważyć, że w laboratorium znajdują się zestawy wyposażone w Sterowniki SIEMENS ET200 wraz z dodatkowymi modułami oraz panelami operatorskimi, mobilne stanowisko wyposażone w sterowniki PLC S7-1200 i SIEMENS Logo! wraz z panelami operatorskimi, oprogramowanie komputerowe: SIEMENS STEP 7 profesional, LOGO SoftComfort, Step7 BASIC.

Wyposażenie pracowni w sterowniki umożliwia realizację zajęć z zakresu budowy, działania i projektowania układów sterowania PLC, modyfikowania programów oraz diagnostyki błędów. Stanowiska dydaktyczne sterowania procesami ciągłymi umożliwią realizację programu nauczania i szkoleń w zakresie uruchamiania i obsługi mechatronicznych urządzeń w systemach pracy ciągłej, tj. procesów typowych w przemyśle chemicznym, przetwórczym, ochrony środowiska i energetyce.

Laboratorium OZE (odnawialnych źródeł energii) zostało wyposażone w elektrownie wiatrową o osi poziomej, elektrownię o osi pionowej, elektrownie słoneczną ogniwa paliwowe, elektrownie słoneczną kolktory solarne próżniowe, pompę ciepła grunt-woda, pompę ciepła grunt powietrze wraz z instalacją wentylacji, baterie fotoelektryczne, stację napełniania solanką, napełniania czynnikiem chłodniczym; oprawę manometryczną dla instalacji chłodniczej, zestaw narzędzi do montażu pompy ciepła, skrzynkę do pomiarów elektrycznych z możliwością pomiarów THDU, THDI, kamerę termowizyjną o dokładności do 2% z zapisem w formacje JPG, giętarkę do rur, stację do lutowania lutem twardym, sterowniki specjalne, termometry elektryczne, osprzęt (miernik strumienia mocy promieniowania słonecznego, luksomierz cyfrowy, pirometr, mierniki uniwersalne do pomiaru, wielofunkcyjny miernik pomiarów środowiskowych, anemometr rozdzielczości, miernik pomiaru dźwięku, ciepłości omierz), inne aparaty (komputer, drukarka, programy do nadzorowania i serwisowania urządzeń, mała stacja meteorologiczna, czujki).

 

Wyposażenie techniczne wszystkich laboratoriów umożliwia wdrożenie modułowych programów w praktycznym kształceniu.

 
2013-01-25

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI