Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Modułowe programy kształcenia

W ramach projektu „Poznański Klaster Edukacyjny – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wsparcia kształcenia” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały opracowane dwa modułowe systemy nauczania:

  • Modułowy system nauczania w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • Modułowy system nauczania w zawodzie Technik Mechatronik.

Programy te zostały opracowane w celu kształcenia pracowników przedsiębiorstw działających w dziedzinie mechatroniki  oraz odnawialnych źródeł energii w ramach Poznańskiego Klastra Edukacyjnego, jak również dla kształcenia w zawodach Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Technik Mechatronik, realizowanych w cyklu czteroletniego technikum na podbudowie gimnazjum dla młodzieży oraz dla dorosłych.

Modułowe systemy nauczania opracowano zgodnie z technologią MES (Module of Employable Skills) oraz odpowiednio z podstawą programową kształcenia zawodowego Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311[56] czy Technik Mechatronik 311[50].

Programy umożliwiają łączenie teorii z praktyką, wykorzystując przy tym metody aktywizujące oraz  pozostawiając miejsce na inwencję nauczyciela. Ponadto kształcenie umiejętności praktycznych odbywa się w odpowiednio wyposażonych pracowniach, zapewniających możliwość wykonywania zajęć praktycznych. Wszystko to zapewnia zdobycie odpowiednich umiejętności, które pozwala osobom szkolonym dobrze przygotować się do wykonywania pracy w zawodzie.

 
2012-04-28

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI