Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
PCEUiP uczestnikiem programu Leonardo da Vinci – Trans

Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej (PCEUiP), jako Lider Poznańskiego Klastra Edukacyjnego, zostało zaproszone do udziału w programie Leonardo da Vinci (Transfer innowacji): Strengthening business performance management in economic networks (Wzmocnienie zarządzania aktywnością biznesową w sieciach gospodarczych), którego celem jest zwiększenie umiejętności zarządczych menedżerów i animatorów procesów gospodarczych w ramach klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce i na Litwie dzięki dostarczaniu im specjalnych, dedykowanych szkoleń, wyposażenie ich w niezbędne narzędzia analityczne oraz zapewnienie pomocy konsultingowej i mentoringu.

W projekcie uczestniczy 12 przedstawicieli klastrów w Polsce oraz 8 osób reprezentujących litewskie klastry.  Zaproszenie PCEUiP do udziału w tym projekcie traktujemy jako wyróżnienie oraz  możliwość podwyższenia kompetencji i wiedzy potrzebnej do rozwoju naszego Poznańskiego Klastra Edukacyjnego.

 
2012-11-14

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI